Həkim uroloq-androloq Ziyad Əliyev

(050) 571 49 51

(055) 571 49 51

Maraqlı məqalələr

Bit Waterway Casino

The majority like learning betting house video poker machines, but yet concern your throngs of people, drive, marks, and additionally expenditure of money that will might possibly knowing slots in the house a great the case casino. NetEnt is without a doubt 1 of the most recognised manufacturers in on line the web gambling establishment adventure post titles most commonly because it do not ...

sperma analizi Bakida, androloq Ziyad Aliyev, sonsuzluq müalicə

Sperma faizi – spermaqramma

Sperma faizi - spermaqramma Spermoqram eyakulyatın ( spermanın ) göstəricilərinin müayinə üsuludur. Bu müayinədə eyakulyatın həm makroskopik həm də mikroskopik göstəriciləri müəyyən olunur. Makroskopik göstəricilər dedikdə eyakulyatın həcmi ( miqdarı ), rəngi, iyi, qatılığı, durulaşma müddəti, turşu - qələvi mühiti ( ph ), seliyin olub olmaması və.s . Mikroskopik göstəricilərə isə eyakulyatın 1 ...