Həkim uroloq-androloq Ziyad Əliyev

(050) 571 49 51

(055) 571 49 51

Maraqlı məqalələr

sperma analizi Bakida, androloq Ziyad Aliyev, sonsuzluq müalicə

Sperma faizi – spermaqramma

Sperma faizi - spermaqramma Spermoqram eyakulyatın ( spermanın ) göstəricilərinin müayinə üsuludur. Bu müayinədə eyakulyatın həm makroskopik həm də mikroskopik göstəriciləri müəyyən olunur. Makroskopik göstəricilər dedikdə eyakulyatın həcmi ( miqdarı ), rəngi, iyi, qatılığı, durulaşma müddəti, turşu - qələvi mühiti ( ph ), seliyin olub olmaması və.s . Mikroskopik göstəricilərə isə eyakulyatın 1 ...